username
password
 
* ทางศูนย์ไอทีได้ปรับปรุง
การเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้งานที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ โปรดติดต่อส่วนเว็บไซต์ 6396 ครับ
หน้าแรก
ตารางกิจกรรม
ตารางการเยี่ยมชม
Calendar
เว็บมหาวิทยาลัย
คู่มือการใช้งาน Intranet
   
  ลิ้งค์ด่วน
  

ผู้ใช้งานระบบขณะนี้ : 12  คน
 
Portal Call Center
Tel. 6396
 
 
 
 
 
 
    วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2560 02:48:50
Untitled Document
 
   ข่าว
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   [24 ก.พ. 2560 15:48:41]
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์   [24 ก.พ. 2560 13:50:27]
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   [24 ก.พ. 2560 13:34:06]
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเข้าศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   [24 ก.พ. 2560 09:03:20]
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ \"เตรียมสอบ Writing (IELTS Academic) \"   [23 ก.พ. 2560 16:36:01]
ขอเชิญบุคคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานเบื้องต้น   [23 ก.พ. 2560 16:29:19]
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ \"เตรียมสอบ IELTS Academic รุ่นที่ 3 \"   [23 ก.พ. 2560 16:22:36]
ขอเชิญบุคคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสาร (เบื้องต้น) รุ่นที่ 3   [23 ก.พ. 2560 16:14:50]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษ IT Talent   [23 ก.พ. 2560 15:25:46]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   [23 ก.พ. 2560 15:10:27]
 
 
 
 
Intranet version 2.0 : MFLU Web Portal
© Copyright 2005 : Power by CITS department , Mae Fah Luang University