การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 
 

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

        1.    เดินทางโดยเครื่องบิน  กรุงเทพฯ เชียงราย   สนามบินห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 12 กิโลเมตร   มีรถมหาวิทยาลัยบริการฟรีตามเวลาที่กำหนดข้างต้น และมีรถแท็กซี่จากสนามบิน ราคาประมาณ 250 300บาท/คัน

2. เดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง

2.1 ต้นทางกรุงเทพฯ  ระยอง  นครราชสีมา  ปลายทางแม่สาย หรือเส้นทางผ่านให้ซื้อตั๋วลงที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รถจะวิ่งผ่านหน้ามหาวิทยาลัยฯ ขอลงหน้ามหาวิทยาลัยฯ 

2.2 ต้นทางกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ  ปลายทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย  ต้องต่อรถตุ๊ก ตุ๊ก หรือ รถโดยสารขนาดเล็ก (สองแถวสีฟ้า) ไปลงสถานีขนส่งผู้โดยสารเก่า แล้วต่อรถประจำทาง เชียงราย-เชียงแสน หรือ เชียงราย-แม่สาย ขอลงหน้ามหาวิทยาลัย

3. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเมื่อเดินทางถึงจังหวัดชียงราย  ให้ใช้เส้นทาง เชียงราย - แม่สาย ระยะทางจาก 5  แยกพ่อขุนฯ ถึงหน้ามหาวิทยาลัย ประมาณ 20  กิโลเมตร (กม. ที่ 845)

ที่พักในมหาวิทยาลัย

3.1 วนาศรมสปา&รีสอร์ท โทร. 053-916-300     ราคาห้องละ 1,500 บาท

3.2 บ้านพักรับรอง โทร. 053 -917-470             ราคาห้องละ 700 บาท

3.2 วนาเวศน์ โทร. 053-917-070           ราคาห้องละ 500 บาท

3.4 หอพัก F4 โทร. 053-917-101           ราคาห้องละ 300 บาท

 

ที่พักและแผนที่การเดินทาง (คลิกที่นี่)

 

แผนที่การเดินทาง http://www.mfu.ac.th/info09/MAP.html

 

 

โรงแรม http://www.mfu.ac.th/info09/hotellist.php

 

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนรับนักศึกษา โทร 053-916-103-6

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   4538  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2552 08:56:28
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038