ติดตามข่าวการรับสมัครนักศึกษาได้ที่ www.admission.mfu.ac.th

 
 

ติดตามข่าวการรับสมัครระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก ได้ที่

 

www.admission.mfu.ac.th

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   328287  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 31 ต.ค. 2555 10:32:52
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038