สำนักวิชานวัตกรรมสังคมร่วมกับสำนักงานกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม SE101

 
 

สำนักวิชานวัตกรรมสังคมร่วมกับสำนักงานกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม SE101 

การอบรมระยะสั้น 1 วัน สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ และผู้ที่สนใจ ชิมลางและทำความเข้าใจพื้นฐานการเริ่มกิจการเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ 
ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558  เวลา 9.30-17.00 น.
สถานที่ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ค่าเข้าร่วมงาน: ฟรี (ไม่รวมค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน)
รับจำนวนจำกัด: 45 คน

สามารถลงทะเบียน SE101 รุ่นที่ 4 ได้ที่: http://goo.gl/gNxHpY
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 เม.ย. 58
แจ้งยืนยันการเข้าร่วมของท่านภายในวันที่ 18 เม.ย. 58 ทางอีเมล

**หากมีผู้ลงทะเบียนเกิน 45 ท่าน คณะผู้จัดกิจกรรมจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโดยพิจารณาจากเหตุผลที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียน

 

 

Call for applications! School of Social Innovation in collaboration with Thailand Social Enterprise Office is organizing SE101: an introductory workshop on Social Enterprise.

School of Social Innovation in collaboration with Thailand Social Enterprise Office is organizing SE101: an introductory workshop on Social Enterprise.

SE101 is a 1-day Introductory workshop to social enterprise for new social entrepreneurs and people interested in social enterprise. Start with introduction to Social Enterprise: What’s different between business, charity,and SE? Then find your social enterpreneurial spirit. Learn about consumer trends and social business model canvas.

Saturday April 25, 2015
9.30-17.00
at Mae Fah Luang University
Participant fee: free (no food and break provided)
45 seats available

Register here: http://goo.gl/gNxHpY
Register today til April 16, 2015
We will send you the confirmation email by April 18,2015

**If more than 45 people register, the organizers will be selecting the participant by considering the reason you gave when registered.
*This activity is organized by Thai Social Enterprise Office (TSEO) with support from Mae Fah Luang University

 

 

 

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   1181  ครั้ง
ที่มา : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2558 10:02:37
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038