เชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในโอกาสครบรอบ 1 ปี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม หัวข้อ "Social Innovation for the Society We Shape" โดยรศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม และ Dr. Mari Katayanagi มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา

 
 

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   1017  ครั้ง
ที่มา : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2558 11:10:08
 
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038