ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ปิดรับสมัคร)

 
  

 

 

 

 


 


 

 
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 [ 3,453.03 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   22560  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 10 ม.ค. 2560 10:18:00
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038