ประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 

     ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร / อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 20 ร้านค้า บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามประกาศลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 นั้น

     บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาผู้ประกอบการ ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

 
 ประกาศผล [ 498.50 KB]
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   437  ครั้ง
ที่มา : สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  เมื่อวันที่ : 21 เม.ย. 2560 15:45:51
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038