มฟล. รับสมัครแพทย์เฉพาะทาง เตรียมพร้อมเปิดศูนย์การแพทย์ ปี 2561

 
 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลการแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) สถาบันการศึกษาทางการแพทย์และโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เตรียมเปิดให้บริการ พ.ศ. 2561 มีความประสงค์รับสมัครแพทย์เฉพาะทางจำนวนหลายอัตรา 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews03.php?newsid=9193
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   930  ครั้ง
ที่มา : หน่วยจัดการสารสนเทศ  เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2560 16:54:53
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038