มฟล. ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปี 2560 ให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 

ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถบริจาคได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. บริจาคเป็นเงินสด ณ ส่วนการเงินและบัญชี มฟล. อาคารสำนักงานบริหารกลาง(AD2)

2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)”

3.  ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)” สั่งจ่าย ณ เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 00096

4.  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)” เลขที่บัญชี 672-0-30196-6

สำหรับช่องทางข้อที่ 2-4 ผู้บริจาคสามารถส่งเช็ค ธนาณัติ และเอกสารการโอนเงิน พร้อมด้วยชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ มฟล. ออกใบเสร็จรับเงินได้ที่

                                ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                                333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย

                                จังหวัดเชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. โทรศัพท์ 0-5391-6381-2 หรือ โทรสาร 0-5391-6380

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   3098  ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2560 10:47:14
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038