กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 
 

**โปรดติดตามข้อมูลการรับสมัครของแต่ละระบบอย่างใกล้ชิด**

ดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

 
 
 
 
 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   50023  ครั้ง
ที่มา : ส่วนรับนักศึกษา  เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2560 13:02:47
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038