จุดเทียนรับขวัญ เรียบง่าย..งดงาม คือ ความรักและหวังดี..จากพี่สู่น้อง

 

 

      ....ให้แสงเทียนนี้ แทนความหมายว่า ขอให้วิชาความรู้ที่ได้จากสถาบันแห่งนี้ เปรียบเป็นแสงสว่าง ส่องนำทางให้ทุกคน ได้ก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่ดีงาม...

 

       ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม จุดเทียนส่องใจ สานสายใยแดงทอง ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ที่มุ่งหมายจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัยหลากหลายรูปแบบ

       เมื่อแสงไฟในอาคารโล่งกว้างดับลง เสียงเมโลดี้ดนตรีเนิบช้าก็ดังก้องขึ้น พร้อมกับแสงเทียนหนึ่งดวงที่ถูกจุด ก่อนที่เทียนในมือของรุ่นพี่ที่ยืนล้อมวงนักศึกษาน้องใหม่เอาไว้จะถูกจุดขึ้นต่อๆ กัน บทเพลงไพเราะเอื้อนเอ่ยเนื้อหาอบอุ่น บอกเล่าแทนความปรารถนาดีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากนั้นรุ่นพี่ค่อยๆ จุดเทียนในมือของรุ่นน้อง ทีละคน ทีละคน จนรอบข้างที่เคยมีแต่ความสลัวกลับสว่างไสวเรืองรอง ก่อนที่รุ่นพี่จะผูกข้อไม้ข้อมือให้กับนักศึกษาใหม่แทนการรับขวัญและคำยินดีที่ได้มาเป็นพี่น้องร่วมสถาบัน และอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และทำการปลดป้าย Freshers เพื่อก้าวสู่การเป็นนักศึกษาอย่างเต็มตัว

 

.......

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   390  ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ : 12 ก.ย. 2560 16:17:13
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038