สำนักวิชานิติศาสตร์ เชิญเลขาธิการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมเสวนา ASEAN Economic Community and The Consumer Protection

 

 

 

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เชิญเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายอำพล ศิริวงศ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม และอาจารย์สุวิจักขณ์ จันดาพันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาตร์ มฟล.  เสวนาในหัวข้อ ASEAN Economic Community and The Consumer Protection โดยมีนักศึกษา และผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ อาคาร M  Square มฟล. 

 
จำนวนครั้งที่เปิดข่าวนี้   295  ครั้ง
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2559 11:01:28
 
 

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038